27.8.11

අනාවැකිය!

ඔහු ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ දෛවඥයෙක්. ඔහු කී දෙයක් වැරදුනේ යැයි කිසිවෙකුත් කවදාවත් අසා තිබුණේ නෑ. එක් දිනක් තරඟ විභාගයකට පෙනී සිටින්නට නියමිත සිසුන් 3 දෙනෙක් මේ දෛවඥයා හමුවට ආවා. ඔවුන් තම විභාගය ගැන ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම දෛවඥයාගෙන් අහුවා, නමුත් ඔහු කිසිවකට පිළිතුරු දුන්නෙ නෑ, ප්‍රශ්න සියල්ල අවසානයේ එක් ඇඟිල්ලක් පමණක් ඔසවා පෙන්නුවා. සිසුන් තිදෙනා ආපසු හැරී ගියා. ඔවුන් තම මිතුරන් අතරත් මේ අනාවැකිය ගැන කතා වුණා.


ටික කලකට පසු ඒ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පිට වුණා. දෛවඥයා හමුවට පැමිණි සිසුන් 3 දෙනාගෙන් 1 අයෙකු පමණයි සමත් වී තිබුණෙ. අනාවැකිය හරියටම හරි. දෛවඥයාගේ කීර්තිය මුළු රට පුරාම පැතිර ගියා. ඔහු හමුවට ජනයා වැල නොකැඩී පැමිණියා. එක් දිනක් දෛවඥයාගේ ප්‍රධාන සිසුවා ඔහු හමුවට ආවා. සිසුවා මතක් කලා විභාග ප්‍රතිඵල ගැන අනාවැකිය පිළිබඳව. අන්තිමට ඔහු මෙහෙම ඇහුවා.


"ගුරුතුමනි, මට ඔබේ සාර්ථකත්වයේ රහස කියා දෙන්න..."
" මගේ එකම රහස නම් කිසිම දෙයක් නොකියා සිටීම" දෛවඥයා පිළිතුරු දුන්නා. මේ පිළිතුර ඇසූ සිසුවා අන්දමන්ද වී බලා සිටියා.


"මෙහෙමයි.." දෛවඥයා තව දුරටත් කරුණු පැහැදිලි කළා ."මම එසෙව්වේ එක ඇඟිල්ලක් විතරයි. මතකද?


"ඔව් ගුරුතුමනි"


"ඒ පැමිණි සිසුන් 3දෙනාගෙන් 1 අයෙක් පමණක් විභාගයෙන් සමත් වන බව එයින් අදහස් වුණා. ඒ අදහස හරි ගියා. ඒ වගේම දෙන්නෙක් විතරක් සමත් වුණත් මගේ අනාවැකිය වරදින්නෙ නෑ. මොකද එයින් 1 අයෙකු අසමත් වන බව මගේ එක් ඇඟිල්ල එසවීමෙන් අදහස් විය හැකියි. 3 දෙනාම සමත් වුණා නම් මගේ එක ඇඟිල්ලෙන් අදහස් වෙන්නෙ 3දෙනාම එකවර සමත් වන බවයි. 3දෙනාම අසමත් වුණත් එය එසේමයි. 3දෙනාම එකවර අසමත් විය හැකි බව අදහස් වුණා යැයි මිනිසුන් හිතාවි.


(චීන ජනකතාවකි.)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...